Slimme meter

Slimme meter

Wanneer u zonnepanelen heeft geïnstalleerd en uw meterkast uitgerust is met een slimme meter, dan is het aflezen en interpreteren van de diverse telwerken soms iets lastiger dan bij de traditionele draaischijfmeter (ferrarismeter). Wat vaak voor verwarring zorgt is dat de meter saldeert en daarnaast ook nog een apart telwerk heeft waar terug geleverde energie op bijgehouden wordt.

Let wel op dat wanneer u een meter heeft met digitale uitlezing dat dit nog niet wil zeggen dat het ook een slimme meter is die geschikt is voor terug levering. In geval van twijfel vragen wij altijd even na bij uw netbeheerder of uw meter geschikt is voor teruglevering. 

Heeft u op dit moment nog geen slimme meter en wel zonnepanelen dan is de kans toch groot dat u in de komende jaren een slimme meter krijgt. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat er vanaf 1 januari 2012 begonnen wordt met de invoering van slimme meters in de volgende gevallen:

  • als de huidige meter aan vervanging toe is,
  • bij nieuwbouw,
  • bij grootschalige renovatie,
  • op aanvraag van geïnteresseerde burgers.

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat in 2020 80% van de huishoudens een slimme energiemeter moet hebben. Wanneer u meer wilt weten over de slimme meter in het algemeen dan kunt u hier een boekje downloaden van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het plaatsen van de nieuwe meters gebeurt overigens kosteloos en is meestal een kleine ingreep.

Wanneer u het niet eens bent met de meterstand op uw energienota en u komt er met uw energiemaatschappij of netbeheerder niet uit dan kunt u het geschil voorleggen bij een onafhankelijke commissie via www.degeschillencommissie.nl.

Aflezen van de meter

Op de slimme meter is 1 display aanwezig, tevens zal er een knop op zitten waarmee gekozen kan worden tussen vier verschillende telwerken die doorgaans als volgt ingedeeld zijn:

  • telwerk 1 (T1): verbruik laag tarief,
  • telwerk 2 (T2): verbruik hoog tarief,
  • telwerk 3 (T3 of –T1): teruglevering laag tarief,
  • telwerk 4 (T4 of –T2): teruglevering hoog tarief.

Het is belangrijk om te weten hoe de slimme meter omgaat met teruglevering. Hieronder wordt aan de hand van voorbeeldsituaties duidelijker wat de meter op welk telwerk doet (uitgaande van een situatie overdag):

Wanneer u alleen energie verbruikt en niet teruglevert dan telt de meter dit op bij telwerk 2.

Wanneer u 0,75 kWh verbruikt en 0,25 kWh teruglevert dan telt de meter 0,50 kWh op bij telwerk 2.

Wanneer u 0,75 kWh verbruikt en 0,75 kWh teruglevert dan staat de meter “stil”.

Wanneer u 0,75 kWh verbruikt en 1,00 kWh teruglevert dan telt de meter niks op bij telwerk 2, maar wel 0,25 kWh bij telwerk 4.

Wanneer u tevens gebruik maakt van dag- en nachttarief (hoog/laag tarief) dan gelden bovengenoemde voorbeelden ook voor telwerk 1 en 3. U zult hier door de week niet of nauwelijks iets van merken op het terug leveringstelwerk omdat de telwerken alleen actief zijn tussen 23:00 uur en 7:00 uur en dan schijnt de zon niet of nauwelijks.
In de weekenden (vrijdagavond 23:00 uur tot maandagmorgen 7:00 uur) zal er uiteraard wel het nodige gesaldeerd worden op T1 en toegevoegd worden aan T3. Dit betekent dus ook dat wanneer we rekenen met een kWh prijs van € 0,23 voor het vaststellen van de terugverdientijd dat dit lastiger is wanneer er sprake is van dag- en nachttarief.

Concluderend

U kunt op de slimme meter dus niet aflezen wat u in totaal heeft geproduceerd met uw zonnestroomsysteem. De meter saldeert direct en houdt op een apart telwerk de extra opgewekte energie bij. Wanneer u de meterstanden doorgeeft aan uw energiemaatschappij dan moet u dus ook twee standen doorgeven, te weten T2 en T4. Uw energiemaatschappij zal zorgen voor de verrekening van de diverse telwerken en zo uw netto jaarverbruik vaststellen. Wanneer u ook dag- en nachtstroom heeft dan zult u uiteraard ook T1 en T3 door moeten geven aan uw energiemaatschappij.