BTW

BTW

In de afgelopen periode zijn er in de media verschillende berichten verschenen over de BTW op zonnepanelen. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:

Het Hof van Justitie van de EU heeft beslist dat de exploitant van zonnepanelen die alle opgewekte elektriciteit aan het net levert en de elektriciteit voor eigen gebruik afneemt van de energiemaatschappij, ondernemer is. Omdat alle elektriciteit tegen vergoeding aan het net wordt geleverd is de exploitant van de zonnepanelen voor het geheel ondernemer voor de omzetbelasting, ook als de hoeveelheid opgewekte elektriciteit lager is dan de hoeveelheid weer van de energiemaatschappij afgenomen elektriciteit voor privégebruik.

U kunt dan gebruik maken van de kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting. Als de per saldo in een jaar verschuldigde omzetbelasting (verschuldigde omzetbelasting minus de als voorbelasting te verrekenen omzetbelasting) in een jaar minder dan € 1345 bedraagt hoeft u geen omzetbelasting aan de belastingdienst af te dragen.

Met andere woorden, indien u een zonnepaneelinstallatie aanschaft is de btw in veel gevallen terug vorderbaar. Wanneer u deze installatie aanschaft bij Schone Stroom Oost kunnen wij u vanzelfsprekend hierin met raad en daad bijstaan.

Voor meer info en het eventueel maken van een afspraak neem gerust contact met ons op.